Acatistul Maicii Domnului Pantanassa
Acatistul Maicii Domnului Pantanassa
Vindecatoare de cancer


Rugaciunile incepatoare si apoi:

Condacul 1

      Noi, credincioşii robii tăi, stand cu mustrare de inimă inaintea icoanei tale celei noi arătate, te cantăm cu laude, O, Impărăteasă a Toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine ca să putem să-ţi cantăm cu bucurie: Bucură-te, o, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin darul tău!

Icosul 1

      Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună impărătesei a Toate: Bucură-te! Văzandu-Te pe Tine, Doamne, luand trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea:
Bucură-te, incepătoarea mantuirii noastre;
Bucură-te, implinirea iertărilor noastre de către Creator;
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup;
Bucură-te, că in tine Cel Nevăzut Se arată;
Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii;
Bucură-te, că in tine s-a ţesut haina de carne a Cuvantului;
Bucură-te, Slava ridicată dincolo de inţelegerea minţii;
Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă;
Bucură-te, stea strălucită de har;
Bucură-te, izvor care izvorăşti apa cea vie;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvatată intre femei;
Bucură-te, Fecioară neintinată care ai născut pe Mantuitorul lumii;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul 2

      Cuvantul cel Nenăscut incape intr-un prunc, prin tine, Fecioară, aducand tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din tine, cea nefurată de nuntă, cantand, Aliluia!

Icosul 2

      Căutand să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către ingerul cel vestitor: "Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preainalt?" Iar Gavriil cu frică i-a răspuns strigand unele ca acestea:
Bucură-te, cea aleasă de Sfatul Cel Preainalt;
Bucură-te, cea repede auzitoare a celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, comoara de pace a lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea şi puterea poporului tău;
Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului;
Bucură-te, vindecătoarea neputinţelor;
Bucură-te, apărătoarea lumii;
Bucură-te, izbăvitoare de griji;
Bucură-te, alinătoarea plansului şi a lacrimilor;
Bucură-te, care deschizi porţile mantuirii tuturor;
Bucură-te, sceptru şi putere a celor ce locuiesc in Sfantul Munte;
Bucură-te, toiagul călugărilor şi al laicilor;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul 3

      Puterea celui Preainalt te-a umbrit, Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup, arătandu-te pe tine poiană dulce a celor ce voiesc să culeagă mantuirea atunci cand cantă: Aliluia!

Icosul 3

      Icoana ta, "Impărăteasă a Toate" a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci cand vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cantă inaintea ei cu credinţă, inmulţind cantările astfel:
Bucură-te, Maică a luminii Nestinse;
Bucură-te, biruinţa celor care rabdă pană la sfarşit;
Bucură-te, doctor adevărat al celor ce bolesc şi sunt in necaz;
Bucură-te, zid apărător al văduvelor şi orfanilor;
Bucură-te, deschizătoare a uşilor raiului;
Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc şi duc sarcini grele;
Bucură-te, mijlocitoare pentru mantuirea credincioşilor;
Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creştinesc;
Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pămant la cer;
Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte;
Bucură-te, mieluşeaua care păzeşti inimile celor neprihăniţi;
Bucură-te, văl apărător care adăposteşti copiii Bisericii;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul 4

      Vrand să dea viaţă lumii, Stăpanul tuturor S-a sălăşluit in pantecele tău, fără să ştii de bărbat, arătandu-te pe tine maică a credincioşilor, invăţandu-i să cante lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

      Slăvite lucruri ne-au inconjurat de la tine, O, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, iţi strigăm cu mulţumire unele ca acestea, O, Impărăteasă a Toate:
Bucură-te, iarbă vindecătoare care uşurezi suferinţa;
Bucură-te, răcoreală care potoleşti fierbinţeala bolii;
Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului;
Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica;
Bucură-te, cea care iţi arăţi faţa ta cea preacurată celor aleşi ai tăi;
Bucură-te, cea care ne scoţi din cătuşele păcatelor;
Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte;
Bucură-te, că prin tine mulţime de credincioşi au fost mantuiţi;
Bucură-te, inălţime curată, neatinsă de gandul omenesc;
Bucură-te, adancime trăită de lume;
Bucură-te, cea care ai fost profeţită de Patriarhii Vechiului Testament;
Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă ţie;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul 5

      Te-ai arătat a fi, O, Fecioară, templul cel preacurat al Mantuitorului. De aceea cădem inaintea ta, Preacurată şi cerem să ne faci şi pe noi fii ai lui Dumnezeu ca să strigăm către tine: Aliluia!

Icosul 5

      Cetele ingerilor văzand in mainile tale pe Cel Ce a făcut cu mana pe om şi cunoscandu-te a fi Doamnă şi Stăpană, deşi singură te-ai numit "Roaba Domnului", Preacurato, cu grabă slujesc ţie, Una Binecuvantată, cu cantări ca acestea:
Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decat oştile cereşti;
Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate;
Bucură-te, cea care auzi slava şi laudele cerurilor;
Bucură-te, cea care primeşti mulţumirile pămantului;
Bucură-te, cea care arzi sămanţa putrejunii din inimile noastre;
Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului;
Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieţi cu lacrimi de bucurie;
Bucură-te, ceea ce prefaci grijile in dulceaţă cerească;
Bucură-te, miros de bună mireasmă primit de Dumnezeu;
Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc;
Bucură-te, armura adevărului impotriva ispitelor;
Bucură-te, scut de apărare impotriva duşmăniei şi a distrugerii;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu darul tău!

Condacul 6

      Binevestitorii Cuvatului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mantuitorului, minunat au fost aduşi de faţă, Fecioară, cand ai fost ridicată de la pămant la cer, ca să-I poată canta cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

      Har minunat s-a arătat din icoana ta, Impărăteasă a toate, cand tanărul cel intunecat de invăţături satanice a căzut ţeapăn la pămant inaintea ei şi a slobozit din legăturile intunericului, cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea:
Bucură-te, indreptătoarea vieţii păcătoase;
Bucură-te, mangaierea celor chinuiţi;
Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică;
Bucură-te, risipitoarea norilor intunecaţi ai păcatului;
Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute;
Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor sataniceşti;
Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciţi;
Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovaţi de rele;
Bucură-te, munte care ne hrăneşti pe noi cu mană cerească;
Bucură-te, vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa lui Hristos;
Bucură-te, piatră scumpă a impărăţiei cerurilor;
Bucură-te, rază a luminii celei veşnice;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 7

      Voind să Te dai pe Tine insuţi hrană celor credincioşi, Te-ai intrupat din sfanta Fecioara, ca primind preacuratul Tău trup şi sfantul Tău sange, să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunandu-ne de această neatinsă inţelepciune, strigăm către tine: Aliluia!

Icosul 7

      Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină cand impreună cu Apostolii Săi, a mancat Cina cea de Taina. Iar noi, care ne rugăm impărătesei a Toate, să ne facă părtaşi sfintelor daruri, ii aducem cantări ca acestea:
Bucură-te, dătătoare a painii cereşti;
Bucură-te, purtătoarea vieţii celei veşnice;
Bucură-te, potir din care ne impărtăşim cu Hristos;
Bucură-te, ceea ce te uneşti suflet şi trup cu Hristos;
Bucură-te, linguriţă de aur plină cu tainele cereşti;
Bucură-te, chivot nepreţuit in care se află Sfintele Daruri;
Bucură-te, cea care ne arăţi Sfanta impărtăşanie;
Bucură-te, masă binecuvantată care ne dai hrana cea sfantă;
Bucură-te, cea care ii aşezi de-a dreapta ta pe cei care se impărtăşesc cu cinste;
Bucură-te, cea care scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii;
Bucură-te, călăuzitoarea celor morţi spre fantana nemuririi;
Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copiii tăi;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 8

      Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi părăsind grijile cele lumeşti, să ne inălţăm inimile, căci pentru aceasta S-a intrupat Cel Preainalt ca să ne tragă la Sine pe cei ce-I cantăm: Aliluia!

Icosul 8

      Fiind dintotdeauna in sanul Tatălui, Cuvantul cel Necuprins S-a făcut trup pe pămant. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea:
Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu;
Bucură-te, cea care arăţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume;
Bucură-te, cutremurătoare a puterii morţii;
Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam;
Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufleteşti;
Bucură-te, untdelemn sfant care ungi rănile trupeşti;
Bucură-te, uşurătoarea durerilor celor care nasc;
Bucură-te, cea care biruieşti iadul;
Bucură-te, cea care toceşti boldul morţii;
Bucură-te, nădejdea invierii de obşte;
Bucură-te, cea care aduci adevarată mantuire ortodocşilor;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 9

      Toată firea cea ingerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neinţeleasa Ta intrupare, Cuvantule al lui Dumnezeu. Luand aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine: Aliluia!

Icosul 9

      Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, O, Impărăteasă a Toate şi, prin credinţă, imbogăţindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine:
Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătaţii pruncilor;
Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi;
Bucură-te, vindecătoarea copiilor bonavi;
Bucură-te, mama tinerilor in suferinţă;
Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii;
Bucură-te, intărirea celor stăpaniţi de frica morţii;
Bucură-te, cea care iei seama la plansul bărbaţilor;
Bucură-te, cea care asculţi suspinul nostru;
Bucură-te, cea care inneci durerea pămantească in bucuria cerească;
Bucură-te, răbdare cerească in faţa furtunilor devastatoare;
Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plang;
Bucură-te, ceea ce aduci imblanzirea relelor pe aripile rugăciunii;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 10

      Vrand să mantuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorat peste tine ca roua peste lana lui Ghedeon şi te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut om pentru care pururea ii cantăm: Aliluia!

Icosul 10

      Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată, şi celor care se luptă pentru curăţire. Dumnezeu S-a sălăşluit intru tine curăţind intreaga fire cugetătoare eliberand-o de toată intinăciunea, pentru care iţi cantăm unele ca acestea:
Bucură-te, cea care vorbeşti cu cei care caută tăcerea;
Bucură-te, coroană a celor care işi păstrează neatinsă fecioria;
Bucură-te, inceput şi sfarşit al desăvarşirii duhovniceşti;
Bucură-te, tezaur al revelaţiei divine;
Bucură-te, cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi;
Bucură-te, izvor al mantuirii bărbaţilor virtuoşi;
Bucură-te, inălţime neatinsă de minţile trufaşe;
Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile;
Bucură-te, Preacurată, mai imaculată decat cerurile;
Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decat heruvimii şi serafimii;
Bucură-te, cea plină de veselie căreia arhanghelul ţi-a spus: „Bucură-te !”
Bucură-te, cea mangaiată care ai atins cu mana pe Hristos cel inviat;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 11

      Străduindu-ne cu mintea să aducem o cantare Mantuitorului, noi şi eu nevrednicul, Stăpană şi Doamnă, rămanem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este ca mirul curat; de aceea ii cantăm: Aliluia!

Icosul 11

      Ca o mare lumină – Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim intru intuneric. Ci vino şi la noi, Fecioară. Tu eşti lumanare intr-un sfeşnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne indemni să-ţi aducem cantări ca acestea:
Bucură-te, zori ai Soarelui cunoaşterii;
Bucură-te, lăcaş al firii dumnezeieşti;
Bucură-te, lumina din care se ţese haina sfinţilor;
Bucură-te, torţă care inlături intunericul demonilor;
Bucură-te, luminarea minţilor nepricepute;
Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase;
Bucură-te, mana cea dreaptă care ne scoţi pe noi din marea deşertăciunilor;
Bucură-te, Rază de lumină care călăuzeşti spre impărăţie sufletele celor mantuiţi;
Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiţi;
Bucură-te, luminătoarea conştiinţelor nepocăite;
Bucură-te, imblanzirea Judecăţii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 12

      Vrand să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Şi primind astfel Harul – nu prin lucrarea legii, ci prin credinţa cea adevarată şi afland astfel mantuirea ii cantăm Lui: Aliluia!

Icosul 12

      Inălţăm imnuri Naşterii sfinte aşa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta, Maică şi Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăţie ca să auzi de la toţi spuneri ca acestea:
Bucură-te, cantec cantat de inălţimi;
Bucură-te, psalm răsunand jos;
Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu;
Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta;
Bucură-te, cea care porţi in tine pe Cel Care a făcut veacurile;
Bucură-te, tron al Celui Care ţine universul in mainile Sale;
Bucură-te, taină neinţeleasă a varstelor şi a timpurilor;
Bucură-te, nădejde tare a popoarelor şi a neamurilor;
Bucură-te, adevarată bucurie a preoţilor cucernici;
Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din biserici şi din chilii;
Bucură-te, vas al milei ales de Dumnezeu;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 13

      O, Maică, Impărăteasă a Toate, care ai purtat pe Cuvantul Cel mai sfant decat toţi sfinţii, primeşte această cantare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte şi scoate-ne din judecata ce va să vie peste noi cei ce-ţi cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Acest Condac se repetă de trei ori, după care se citeşte Icosul 1 şi Condacul 1.

Icosul 1

      Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună impărătesei a Toate: Bucură-te! Văzandu-Te pe Tine, Doamne, luand trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea:
Bucură-te, incepătoarea mantuirii noastre;
Bucură-te, implinirea iertărilor noastre de către Creator;
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup;
Bucură-te, că in tine Cel Nevăzut Se arată;
Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii;
Bucură-te, că in tine s-a ţesut haina de carne a Cuvantului;
Bucură-te, Slava ridicată dincolo de inţelegerea minţii;
Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă;
Bucură-te, stea strălucită de har;
Bucură-te, izvor care izvorăşti apa cea vie;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvatată intre femei;
Bucură-te, Fecioară neintinată care ai născut pe Mantuitorul lumii;
Bucură-te, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul 1

      Noi, credincioşii robii tăi, stand cu mustrare de inimă inaintea icoanei tale celei noi arătate, te cantăm cu laude, O, Impărăteasă a Toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine ca să putem să-ţi cantăm cu bucurie: Bucură-te, o, Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin darul tău!

Apoi se cantă Troparul şi se citesc Rugăciunile care urmează.

Tropar (Glas 4)

      Stăpană şi Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstită icoana ta "Impărăteasă a Toate", mantuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer mila ta; slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta.

Rugăciunea intai către Maica Domului

      Atotbună stăpană, sfantă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Impărăteasă a Toate nu sunt vrednic ca să intri sub acoperămantul meu. Ci ca ceea ce eşti milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvant şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va intări. Căci tu ai tărie putincioasă şi cuvantul tău este plin de putere, O, Impărăteasă a Toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin

Rugăciunea a doua

      O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Impărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere inaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Intoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad inaintea sfintei tale icoane cu credinţă. Şi precum pasărea işi acoperă cuibul cu pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. In acest loc in care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neindoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc in suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mangaie-i pe cei fricoşi, intăreşte-i pe cei slabi, varsă blandeţe şi lumină peste inimile amărate. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpană, binecuvantează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului doctor - Iisus Hristos, Mantuitorul. Ne rugăm inaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască in noi, Stăpană şi Doamnă. Intinde mainile tale pline de vindecări, Bucuria celor intristaţi, mangaierea celor indureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită, Tată, Fiu şi Duh Sfant, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin!